תקנות ה- GDPR – תקנות ההגנה על נתונים, נכנסו לתוקף במדינות האיחוד האירופי ב -25 במאי 2018. תקנות אלו מתייחסות לחובה המוטלת על עסקים, ארגונים וגופים ציבוריים ליישם אבטחה ונגישות למידע אישי של משתמשים ולקוחות.

כיצד יכול ספק אחסון אתרים שלי לעזור לי עם GDPR?

חברות אחסון אתרים מחזיקות בנפח גדול מאד של מידע אישי ונתונים אודות לקוחותיהם, מידע אשר מאוחסן במרכזי נתונים בכל רחבי העולם. עבור רוב חברות אחסון אתרים היה קושי להשיג תאימות מלאה לתקנות ה- GDPR. יש לזכור כי חלק הארי של המידע נוגע לנתונים אישיים של בעלי אתרים אשר הינם לקוחות אחסון אתרים של חברת האחסון […]