חבילות אחסון אתרים – הסבר כללי

חבילות אחסון אתרים, הינן חבילות אותן מגדיר הריסלר עבור אתרי הלקוחות המאחסנים את אתריהם אצלו. הגדרת חבילות האחסון הכרחית ומהווה תנאי מוקדם להקמת חשבון אחסון אתרים בתכנית הריסלר.

מפרט חבילות האחסון (נפח, תעבורה, בסיסי נתונים וכדומה) נתון לשיקול דעתו של הרילסר, בהתאם לנפח האחסון הכללי והתעבורה המוגדרים בתכנית הריסלר שרכש (קטן, בינוני, גדול). באופן כללי, אנו ממליצים לריסלר לנהל מספר מצומצם של חבילות אחסון בחשבונו – על מנת להקל על זיהוי חבילות האחסון וניהולן בחשבונו.