שרת וירטואלי – הדלקה

הדלקת שרת וירטואלי ניתנת לביצוע בשתי דרכים:

1. הדלקת השרת הוירטואלי דרך אזור הלקוח

לאחר שנכנסתם לאזור הלקוח באתר ג'טסרבר והגעתם לניהול השרת (מדריך כניסה לפאנל ניהול השרת הוירטואלי), תוכלו לראות כי סטטוס השרת הוירטואלי הינו "כבוי". בקטגוריית Actions לחצו על Power on:

שרת וירטואלי - הדלקה

שרת וירטואלי – הדלקה

חלונית אישור בראש המסך תציג בקשה לאישור כי ברצונכם להדליק את השרת הוירטואלי. לחצו על OK:

שרת וירטואלי - הדלקה

שרת וירטואלי – הדלקה

הדלקת השרת דרך אזור הלקוח תסתיים בסטטוס הבא:

שרת וירטואלי - הדלקה

שרת וירטואלי – הדלקה

2. הדלקת השרת הוירטואלי דרך פאנל ניהול השרת

לאחר שנכנסתם לפאנל ניהול השרת הוירטואלי (מדריך כניסה לפאנל ניהול השרת הוירטואלי), הקישו על שורת השרת הוירטואלי על מנת שלחצני הפעולה יהיו זמינים:

שרת וירטואלי - הדלקה

שרת וירטואלי – הדלקה

לחצו על Restart:

שרת וירטואלי - הדלקה

שרת וירטואלי – הדלקה

לחצו על OK על מנת לאשר כי ברצונכם להדליק את השרת הוירטואלי:

שרת וירטואלי - הדלקה

שרת וירטואלי – הדלקה

המערכת תדליק את השרת הוירטואלי:

שרת וירטואלי - הדלקה

שרת וירטואלי – הדלקה

ולבסוף יתקבל הסטטוס המציין כי השרת הוירטואלי דלוק:

שרת וירטואלי - הדלקה

שרת וירטואלי – הדלקה