פתיחת חשבון FTP

חשבון FTP משמש עבור גישה לקבצי האתר באמצעות תכנות ייעודיות כגון FileZilla. בעת פתיחת תכנית אחסון, שם המשתמש והסיסמא ל-CPANEL משמשים גם לצורך גישת FTP למנהל הקבצים של האתר.

יחד עם זאת, לעיתים נרצה לתת למשתמשים נוספים גישת FTP, מבלי לאפשר להם להיכנס ל-CPANEL. כמו כן, נוכל להגדיר גישת FTP לנתיבים ספציפיים במנהל הקבצים של האתר.

המדריך מתייחס לפנל הניהול של האחסון שלכם (Cpanel), על מנת שתוכלו לבצע את ההוראות במדריך יש לבצע כניסה לפנל הניהול. במידה ואתם לא יודעים כיצד, תוכלו להעזר במדריך הבא – https://jetserver.co.il/cpanel-login

לפתיחת חשבון FTP חדש, נבחר ב- CPANEL תחת רובריקת Files, את אופציית FTP Accounts:

ftp-01

הקשה על אפשרות זו תפתח בפנינו את מנגנון הגדרת חשבון ה-FTP  החדש:

ftp-02

Login: שם המשתמש (למעשה כתובת אימייל) עבור הכניסה ל-FTP.
Password: סיסמת המשתמש לכניסה ל-FTP [ הערה: שם משתמש וסיסמא אלו לא ישמשו לכניסה ל-CPANEL ].
Directory: הנתיב במנהל הקבצים של האתר אליו יוכל להיכנס משתמש ה-FTP. המשתמש לא יוכל לעלות לרמה גבוהה יותר מנתיב זה, כך שניתן למשל להגדיר נתיב לתיקיית תמונות מבלי שהמשתמש יוכל לגשת לקבצים אחרים באתר.
Quota: נפח ההעלאה המקסימלי של משתמש ה-FTP. ניתן להגדרה ידנית או לקביעה כבלתי מוגבל.

בסיום ההגדרות, יש להקיש על לחצן Create FTP account לקבלת אישור יצירת החשבון:

ftp-03

לאחר יצירת חשבון ה-FTP, ניתן לבצע בו שינויים כגון:

ftp-03

שינוי סיסמא
שינוי נפח העלאה
מחיקת החשבון

קונפיגורציית חשבון ה-FTP:

מסך הקונפיגורציה מיועד להעתקת נתוני החשבון והעברתם לצד שלישי וכן, הורדת קבצי קונפיגורציה לתוכנות: Filizilla, Core FTP, Cyberduck:

ftp-04