מדריך הגדרת פרטי גישת MySQL באתרים

הקמת בסיס נתונים מתקיימת באחת משתי האפשרויות:

1.    יצירת בסיס נתונים חדש עבור אתר בהקמה.
2.    יצירת בסיס נתונים חדש עבור אתר המועבר לתכנית אחסון.

במדריך זה נתייחס למצב השני, נדמה מצב של העברת אתר מחברת אחסון אתרים אחרת. במצב זה, אנחנו הקמנו בסיס נתונים חדש, אליו יבוצע Import של טבלאות ונתונים של אתר קיים.

שימו לב כי המערכת כבר "יודעת" על קיומו של בסיס נתונים חדש (קובץ ההגדרות מעודכן כבר מחברת האחסון הקודמת) ואף קלטה לתוכו את הטבלאות והנתונים שהעלינו על ידי Import (ניתן לדוגמא לבצע Import באמצעות PHPmyAdmin), אך קבצי האתר שהעלינו ופרסנו לתוך תיקיית השורש של האתר, אינם "יודעים" על כך שהאתר היגר מחברת אחסון אתרים אחרת ולכן הצגת האתר בשלב זה תציג שגיאה. לפיכך, עלינו לעדכן את קובץ ההגדרות של האתר בנתוני בסיס הנתונים החדש שהקמנו.

נציג לפניכם 3 דוגמאות שונות בהם הגדרנו גישת MySQL בקבצי הגדרות של מערכות ניהול תוכן נפוצות – ג'ומלה, דרופל, וורדפרס.

אתר Joomla – (קובץ configuration.php בתיקיית השורש) :
נפתח את הקובץ באמצעות עורך הקוד, או נוריד למחשב את הקובץ, נערוך אותו ונעלה אותו מחדש:

config-joomla

שם השרת המארח בשרתים שלנו יהיה תמיד localhost.
בין הגרשיים של var $user נכתוב את שם המשתמש של בסיס הנתונים.
בין הגרשיים של var $db נכתוב את שם בסיס הנתונים.
בין הגרשיים של var $password נכתוב את הסיסמא של בסיס הנתונים.
יש להקפיד לא למחוק את הגרשיים!    
בסיום העדכון נבצע שמירה לקובץ.

אתר Word Press – קובץ wp-config.php בתיקיית השורש:
נפתח את הקובץ באמצעות עורך הקוד, או נוריד למחשב את הקובץ, נערוך אותו ונעלה אותו מחדש:

config-wp

שם השרת המארח בשרתים שלנו יהיה תמיד localhost.
בין הגרשיים בשדה define (‘DB_NAME’,) נכתוב בין הגרשיים ‘database_name_here’ את שם בסיס הנתונים.
בין הגרשיים בשדה define (‘DB_USER’,) נכתוב בין הגרשיים ‘username_name_here’ את שם המשתמש שהוגדר עבור בסיס הנתונים.
בין הגרשיים בשדה define (‘DB_PASSWORD’,) נכתוב בין הגרשיים ‘password_here’ את הסיסמא שהוגדרה לבסיס הנתונים.
יש להקפיד לא למחוק את הגרשיים!    
בסיום העדכון נבצע שמירה לקובץ.

אתר Drupal – (קובץ settings.php בתיקיית השורש או בתיקיית sites/default/) :
נפתח את הקובץ באמצעות עורך הקוד, או נוריד למחשב את הקובץ, נערוך אותו ונעלה אותו מחדש:

config-drupal

שם השרת המארח בשרתים שלנו יהיה תמיד localhost.
סדר הכתיבה משמאל לימין בין הגרשיים לאחר הלוכסנים הכפולים: שם משתמש בסיס הנתונים, נקודותיים, סיסמת בסיס הנתונים, כרוכית (@), localhost, לוכסן, שם בסיס הנתונים.
יש להקפיד לא למחוק את הגרשיים!    
בסיום העדכון נבצע שמירה לקובץ.