שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

התקנה מחדש של מערכת ההפעלה בשרת הוירטואלי אפשרית לביצוע בשתי דרכים:

1. התקנה מחדש של מערכת ההפעלה בשרת הוירטואלי דרך אזור הלקוח

לאחר שנכנסתם לאזור הלקוח באתר ג'טסרבר והגעתם לניהול השרת (מדריך כניסה לפאנל ניהול השרת הוירטואלי), בקטגוריית Actions לחצו על Reinstall:

שרת וירטואלי - התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

חלונית תודיע כי ביצוע התקנה מחדש של מערכת ההפעלה בשרת הוירטואלי תמחק את כל המידע הקיים. אשרו את ההודעה בלחיצה על OK:

שרת וירטואלי - התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

אישור אודות ביצוע התקנה מחדש של מערכת ההפעלה בשרת הוירטואלי יוצג:

שרת וירטואלי - התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

2. התקנה מחדש של מערכת ההפעלה בשרת הוירטואלי דרך פאנל ניהול השרת הוירטואלי

לאחר שנכנסתם לפאנל ניהול השרת הוירטואלי (מדריך כניסה לפאנל ניהול השרת הוירטואלי), לחצו על שורת השרת הוירטואלי בכדי  שלחצני הפעולה שלו יהיו להיות זמינים:

שרת וירטואלי - התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

לחצו על Reinstall:

שרת וירטואלי - התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

ברקע תתבצע פעולת עיבוד:

שרת וירטואלי - התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

ולאחריה יוצג הדף הבא:

שרת וירטואלי - התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

במידה ואין צורך להשנות הגדרות, לחצו על OK בכדי שמערכת השרת הוירטואלי תחל בתהליך ההתקנה מחדש של מערכת ההפעלה:

שרת וירטואלי - התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

עד לסוף תהליך ההתקנה מחדש של מערכת ההפעלה בשרת הוירטואלי, תוכלו לראות הסטטוס:

שרת וירטואלי - התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

שרת וירטואלי – התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

בסוף התהליך, הדף יציג את הסטטוס ההתחלתי של השרת הוירטואלי.