כיצד אני יכול להוריד גיבוי של החשבון שלי?

במדריך הבא של ג'טסרבר אחסון אתרים, נסביר כיצד להוריד גיבוי מלא של החשבון שלכם. גיבוי מלא כולל בתוכו את כל הגדרות החשבון – קבצים, בסיסי נתונים, תיבות מייל ועוד.

נדגים להלן הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots:

ראשית, ניכנס למערכת ניהול האחסון CPANEL ונקיש תחת רובריקת JetBackup, על אייקון Snapshots:

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

ונקבל את המסך הבא:

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

במסך JetBackup Snapshots, נוכל לצפות בגיבויים קודמים שכבר ביצענו, אך ייתכן והמסך יהיה ריק מגיבויים במידה וזוהי הפעם הראשונה שאנו יוצרים גיבוי של חשבון האחסון שלנו. נקיש על לחצן Create New Snapshot ונקבל את התגובה הבאה:

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

המציינת כי תהליך גיבוי החשבון החל. בסיום תהליך הגיבוי (אשר אורך יותר ככל שנפח חשבון האחסון גדול יותר), נקבל את הממצאים הבאים:

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

נוכל לראות כי נוצרה שורה חדשה בדף ריכוז הגיבויים – זהו הגיבוי שכרגע ביצענו. חשוב לציין כי בידינו שתי אפשרויות: אחת – לשמור את הגיבוי בשרת ובמידת הצורך להשתמש באופציית Restore (שחזור) המסומנת בחץ, על מנת להחזיר את חשבון האחסון למצבו כפי שהיה בעת ביצוע הגיבוי. אפשרות שניה – להוריד למחשב את גיבוי חשבון האחסון ולשמור אותו מחוץ לשרת האחסון – כפי שמודגם להלן:

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

במידה ונלחץ על הקישור Generate Download, תתקבל אזהרה אשר מודיעה לנו כי בשרת נשמר רק הגיבוי האחרון ובמידה ונייצא את הגיבוי שביצענו, שאר הגיבויים הקודמים יימחקו. נלחץ על כפתור Add to Download Queue ונקבל את ההודעה:

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

ההודעה מציינת כי החל תהליך יצירת קובץ גיבוי חשבון האחסון להורדה למחשב. הקשה על הקישור Click for Queue תציג תחילה את שלב יצירת קובץ הגיבוי כ- Pending:

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

ולאחר מכן בסטטוס Completed:

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

קובץ הגיבוי מוכן להורדה. נחזור לדף Snapshots, לחיצה על הקישור Download תאפשר לנו לשמור את קובץ הגיבוי במחשב:

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots

הורדת גיבוי של כל חשבון אחסון האתר באמצעות Snapshots