JetKeepr – חוקים ופתיחת חסימות

בג'טסרבר אחסון אתרים ניתנת לכם אפשרות דרך ממשק cPanel לנהל את מערך החוקים הקבועים כברירת מחדל לאבטחת מערך האחסון שלכם. JetKeepr – פיתוח של ג'טסרבר אחסון אתרים, נועד לתת בידיכם את האפשרות להגדיר אילו חסימות אבטחה תרצו לשחרר ואילו חוקי אבטחה יישארו פעילים.

לתשומת לבכם: יש להשתמש בממשק זה בזהירות רבה על מנת שלא ליצור פרצות אבטחה במערך אחסון האתר!

על מנת לנהל את מערך החוקים וחסימות האבטחה, יש להיכנס לפאנל ניהול אחסון האתר cPanel ולהגיע לקטגוריית JetKeepr. בתוך הקטגוריה יש יש לבחור ב- JetSecure, כפי שמודגם להלן:

JetKeepr - חוקים ופתיחת חסימות

JetKeepr – חוקים ופתיחת חסימות

עמוד JetSecure יציג בפניכם את כל חוקי האבטחה אשר הוגדרו כברירת מחדל למערך האחסון שלכם:

JetKeepr - חוקים ופתיחת חסימות

JetKeepr – חוקים ופתיחת חסימות

ניתן לראות כי כל החוקים וכל חסימות האבטחה הינם במצב פעיל – ON. בשלב זה, על מנת לבטל חוק או חסימה, יש ללחוץ על כפתור OFF לצד החוק המבוקש ולהמתין לביצוע הפעולה:

JetKeepr - חוקים ופתיחת חסימות

JetKeepr – חוקים ופתיחת חסימות

בתום ביצוע הפעולה, תוצג הודעת אישור וסטטוס החוק ישתנה בהתאם:

JetKeepr - חוקים ופתיחת חסימות

JetKeepr – חוקים ופתיחת חסימות