העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

חלק ראשון – הכנת קבצי גיבוי לאתר

במידה ויש לכם כבר קבצי גיבוי של האתר, אפשר לדלג ישירות לחלק שני.

על מנת להעביר אתר ג'ומלה, עלינו לכלול בהעברה את קבצי האתר ואת בסיס הנתונים שלו. נתחיל בהעברת קבצי האתר. במערכת CPANEL נבחר באופציה File Manager לקבלת כל קבצי אתר הג'ומלה:

אפשרות א' – באמצעות File Backups – Jetbackup

במערכת Cpanel, נקיש על אייקון File Backups תחת הקטגוריה JetBackup:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

יוצג בפנינו דף אשר מרכז את כלל הגיבויים האוטומטיים שהתבצעו באמצעות JetBackup. נלחץ על הקישור File Manager בשורת התאריך ממנו נרצה להוריד את גיבוי קבצי האתר:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

נגלול עד לתיקייה public_html ונלחץ עליה:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

נקבל את כל התיקיות והקבצים שנמצאים בתיקיית השורש של האתר. משמאל לשורת הכותרות, נסמן V בתיבה על מנת לבחור את כל הקבצים בתיקיית השורש ולאחר מכן נלחץ בתחתית על כפתור Download Selected Files:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

המערכת תחל ביצירת קובץ ZIP להורדה למחשב:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

ובסיום התהליך נקבל קישור – לחיצה עליו תאפשר הורדת הקובץ למחשב:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

אפשרות ב' – באמצעות מנהל הקבצים של האתר (או במידה ותאריך הגיבוי האחרון אינו כולל את השינויים האחרונים שבוצעו באתר)

joomla-transfer-1

ונקבל:

joomla-transfer-2

על פי רוב, ימצאו קבצי אתר ג'ומלה בתוך תיקיית public_html. בעלי אתרים שאתרי הג'ומלה שלהם נמצאים בתיקייה מחוץ ל- public_html, או בתוך תיקיית מישנה, מתבקשים להגיע לקבצי אתר הג'ומלה שלהם באמצעות פתיחת התיקייה הרלוונטית.

בשלב זה נסמן את כל קבצי האתר באמצעות הקשה על Select all ולאחר מכן על אייקון Compress לקבלת החלונית להלן, בה נסמן את כפתור הרדיו: Zip Archive כמודגם להלן:

joomla-transfer-3

שם ברירת המחדל של קיבץ ה- ZIP יהיה שם התיקייה הראשונה שהינה administrator. ניתן להגדיר שם אחר לתקייה, אך אין זו חובה. לאחר מכן נקיש על כפתור Compress File(s) ונמתין שהמערכת תאגד ותכווץ את כל קבצי האתר.

joomla-transfer-4

בסיום תהליך זה נקבל מסך אישור:

joomla-transfer-5

בו נקיש על כפתור Close לסגירת החלונית.
בנקודה זו עלינו לרענן את תצוגת קבצי האתר על מנת שנוכל לראות את קובץ ה- ZIP שיצרנו. לשם כך נקיש על Reload:

joomla-transfer-6

ונמצא את קובץ ה- ZIP שלנו. נקיש עליו על מנת לסמנו ולאחר מכן נוריד אותו למחשב באמצעות אייקון Download:

joomla-transfer-7

לאחר הורדת קובץ ה- ZIP למחשב, אין לנו יותר צורך בו בשרת ולכן אנו יכולים למחוק אותו.

בשלב הבא, נוריד גיבוי של בסיס הנתונים של אתר הג'ומלה שלנו. קיימות 2 דרכים להורדת בסיס הנתונים של האתר:

1. באמצעות Jetbackup – Database Backups
2. באמצעות phpMyAdmin.

באמצעות Jetbackups – Database Backups:
נקיש על אייקון Database Backups ברובריקת Jetbackup:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

ונקבל דף בו יוצגו כל בסיסי הנתונים בעבורם בוצע גיבוי אוטומטי. בשורת הגיבוי הרלוונטי, נקיש על Generate Download:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

בחלונית ההתרעה אשר תיפתח בראש המסך נאשר כי אנו מודעים לעובדה שהמערכת שומרת גיבוי אחד להורדה וכי שאר הגיבויים להורדה יימחקו:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

המערכת תתחיל בתהליך יצירת קובץ בסיס הנתונים להורדה:

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

העברת אתר ג'ומלה בשרתי cPanel

ובסיום התהליך נקבל קישור Download – לחיצה עליו תאפשר את הורדת בסיס הנתונים למחשב בקובץ ZIP.

באמצעות phpMyAdmin:
נקיש על אייקון phpMyAdimn אשר ברובריקת Batabases:

joomla-transfer-10

ונקבל את מערכת הניהול של phpMyAdmin:

joomla-transfer-11

נקיש על שם חשבון האחסון שלנו לקבלת כל בסיס הנתונים שיצרנו אי פעם בחשבון זה ונקיש על שם בסיס הנתונים של אתר הג'ומלה שלנו.

בתפריט הניווט של phpMyAdmin נקיש על Export:

joomla-transfer-12

ונקבל את המסך הבא, בו נאשר את ייצוא בסיס הנתונים הדרוש:

joomla-transfer-13

בו נקיש על כפתור Go ונוריד למחשב את בסיס הנתונים שלנו.

חלק שני – העלאת קבצי הגיבוי לשרת החדש

בנקודה זו צריכים להיות במחשב שלנו שני קבצים: קובץ ZIP הכולל את כל קבצי אתר הג'ומלה וכן קובץ נוסף: ZIP בסיס הנתונים אם הורדנו אותו באמצעות Backups, או קובץ SQL, אם הורדנו אותו באמצעות phpMyAdmin.

כעת נעלה את אתר הג'ומלה שלנו ליעדו החדש.
לשם כך, עלינו לעשות 4 דברים:
1. ניצור בסיס נתונים חדש עבור אתר הג'ומלה.
2. נייבא את בסיס הנתונים אשר ברשותנו ל- phpMyAdmin.
3. נעלה את קבצי האתר שלנו ליעד החדש ולפרוס אותם.
4. נשנה הגדרות בקובץ configuration.php.

1. יצירת בסיס נתונים חדש
לאחר כניסה למערכת CPANEL, יש לגלול את המסך עד לרובריקת Databases ולהקיש על האופציה MySQL Database Wizard. ליצירת בסיס נתונים 4 שלבים:

joomla-transfer-10

השלב הראשון הנדרש הינו הגדרת שם לבסיס הנתונים:

joomla-transfer-16

לאחר כתיבת שם בסיס הנתונים, יש להקיש על Next Step למעבר לשלב הבא.
בשלב השני, יש להגדיר עבור בסיס הנתונים שם משתמש וסיסמא:

joomla-transfer-17

ליצירת סיסמא מומלץ להשתמש במחולל הסיסמאות – Password Generator על מנת להגיע לחוזק סיסמא מקסימלי.

לאחר הגדרת שם המשתמש והסיסמא לבסיס הנתונים, יש להקיש על Create User למעבר לשלב הבא.

שלב זה מיועד להגדרת הרשאות שונות עבור בסיס הנתונים החדש. על פי רוב, יש לסמן V בתיבת הסימון לצד המילים All Privileges על מנת לאפשר לבסיס הנתונים את כל האפשרויות:

joomla-transfer-18

לתשומת לבכם: יש להעתיק את הפרטים המסומנים במסגרת ולשמור אותם בקובץ TXT. פרטים אלו כוללים את שם בסיס הנתונים, שם המשתמש והסיסמא.

לאחר סימון V לצד All Privileges והעתקת פרטי בסיס הנתונים לקובץ TXT, יש להקיש על Next Step למעבר לשלב הרביעי.

השלב האחרון: אישור סיום יצירת בסיס הנתונים ואפשרויות יצירת בסיס נתונים חדש, הוספת משתמש לבסיס הנתונים החדש, חזרה למסך הראשי של CPANEL:

joomla-transfer-19

2. ייבוא בסיס הנתונים של האתר ל- phpMyAdmin:
נקיש על אייקון phpMyAdimn אשר ברובריקת Batabases:

joomla-transfer-10

ונקבל את מערכת הניהול של phpMyAdmin:

joomla-transfer-20

נקיש על שם חשבון האחסון שלנו לקבלת כל בסיס הנתונים שיצרנו אי פעם בחשבון זה ונקיש על שם בסיס הנתונים החדש שיצרנו. נקבל מסך בו נבחר הפעם באופצייה Import:

joomla-transfer-21

במסך שמתקבל, נקיש על כפתור Choose File ונעלה את בסיס הנתונים ששמרנו במחשב:

joomla-transfer-22

ולאחר מכן נקיש על כפתור Go ונמתין להעלאת בסיס הנתונים שלנו וקבלת הודעת אישור:

joomla-transfer-23

3. העלאת קבצי אתר הג'ומלה ליעד החדש:
במערכת CPANEL נבחר באופציה File Manager:

joomla-transfer-1

נקיש על אייקון Upload:

joomla-transfer-24

ונועבר לטאב דפדפן חדש אשר מטרתו הינה העלאת קבצים. במסך זה בו נבחר את קובץ ה- ZIP ששמרנו במחשב ונעלה אותו ליעד החדש:

joomla-transfer-25

נמתין להעלאת קובץ ה- ZIP: לאחר שנקבל אישור על כך שהקובץ הועלה:

joomla-transfer-26

לאחר שנקבל אישור על כך שהקובץ הועלה:

joomla-transfer-27

נחזור למנהל הקבצים ונרענן את התצוג באמצעות הקשה על Reload, כך שנראה את קובץ ה- ZIP שזה עתה העלינו לשרת:

joomla-transfer-28

נקיש על הקובץ כדי לסמן אותו ולאחר מכן נקיש על אייקון: Extract:

joomla-transfer-29

ולאחר מכן על כפתור Extract File(s) על מנת לחלץ את קבצי האתר מתוך קובץ ה- ZIP, לתוך יעד האחסון החדש של אתר הג'ומלה.
נמתין עד לביצוע פעולת החילוץ ובחלונית שנקבל: Extraction Results, נקיש על כפתור Close ולאחר מכן נרענן את התצוגה שוב באמצעות הקשה על Reload.
כעת לפנינו כל קבצי האתר וגם קובץ ה- ZIP, אותו אנו יכולים למחוק מהשרת היות ואין לנו יותר צורך בו.

4. שינוי קובץ configuration.php:
במצב זה, המערכת כבר "יודעת" על קיומו של בסיס נתונים חדש ואף קלטה לתוכו את הטבלאות והנתונים שהעלינו על ידי Import בתוך PHPmyAdmin, אך קבצי האתר שהעלינו ופרסנו לתוך תיקיית public_html, אינם "יודעים" על כך שהאתר היגר מהוסטינג אחד להוסטינג הנוכחי ולכן הצגת האתר בשלב זה תציג שגיאה. לפיכך, עלינו לעדכן את קובץ הקונפיגורציות של האתר בנתוני בסיס הנתונים החדש שהקמנו.

joomla-transfer-30

נפתח את הקובץ באמצעות עורך הקוד, או נוריד למחשב את הקובץ, נערוך אותו ונעלה אותו מחדש:

joomla-transfer-31

שם השרת המארח יהיה תמיד localhost.
בין הגרשיים של var $user נכתוב את שם המשתמש של בסיס הנתונים.
בין הגרשיים של var $db נכתוב את שם בסיס הנתונים.
בין הגרשיים של var $password נכתוב את הסיסמא של בסיס הנתונים.
יש להקפיד לא למחוק את הגרשיים!
בסיום העדכון נבצע שמירה לקובץ.