חשבון לקוח – שינוי חשבון קיים

האפשרות של Upgrade/Downgrade an Account מיועדת להעברת חשבון לקוח מחבילת אחסון אחת לחבילת אחסון אחרת. על מנת לבצע זאת, יש לגשת במערכת WHM לרובריקת Accounts Fuctions ולבחור באופציה Upgrade/Downgrade an Account:

accounts-5

נקבל מסך בו יהיה עלינו לבחור את אחד הדומיינים לשדרוג או שנמוך:

accounts-6

בחלקו השמאלי של המסך נקיש עם שם הדומיין המבוקש לשדרוג / שנמוך והמערכת תציג מיד את שם המשתמש של הדומיין בעמודת Users ובחלקו הימני של המסך, את פרטי חבילת האחסון אליה משוייך כרגע הדומיין.

על מנת לבצע שדרוג / שנמוך לדומיין המבוקש, יש להקיש על מקש Modify:

accounts-7

במסך זה תוצג בפנינו חבילת האחסון הנוכחית של הדומיין. על מנת לשדרג / לשנמך את הדומיין יש להקיש על החבילה הרצויה ולאחר מכן על מקש Upgrade / Downgrade.