חשבון לקוח – השעיית חשבון

האפשרות של Suspend/Unsuspend an Account מיועדת למצב בו על חשבון לקוח להיכנס למצב של השהיית פעילות, או מצב בו חשבון לקוח שנמצא במצב השהיית פעילות – חוזר לפעילות.

להבדיל ממצב של מחיקת חשבון לקוח, השהיית חשבון לקוח חוסמת בפני המשתמש את האפשרויות הבאות:

  • כניסה לאתר
  • כניסה לניהול תכני האתר
  • כניסה ל-CPANEL
  • כניסה ל-FTP
  • שימוש בחשבונות מייל.

עם ביטול השהיית חשבון הלקוח, תחזורנה כל האפשרויות הללו לפעילות.

על מנת לבצע זאת, יש לגשת במערכת WHM לרובריקת Accounts Fuctions ולבחור באופציה Suspend/Unsuspend an Account:

accounts-8

במסך שיוצג, נקיש על שם הדומיין המיועד להשהייה / ביטול השהייה:

accounts-9

ולאחר מכן על הכפתור המתאים:
Suspend – השהיית חשבון לקוח
Unsuspend – הפסקת השהיית חשבון הלקוח.