מהם ההבדלים בין תכנית ריסלר לתכנית עסקית או מתקדמת?

ברכישת תכנית ריסלר, עולה המשתמש מסטטוס של מחזיק אתרים בהוסטינג שיתופי, לסטטוס של מנהל אחסון אתרים – מנהל הוסטינג. לפיכך, נתייחס לריסלר כמנהל אחסון אתרים, בין אם מדובר באחסון האתרים שלו בלבד, או אחסון אתרים של לקוחותיו.

ריסלר רוכש מחברת ג'טסרבר שטח אחסון ורוחב פס, אותם הוא מקצה ללקוחותיו, על פי שיקול דעתו. בידי הריסלר נתונה ההחלטה אילו חבילות אחסון להגדיר במערכת ניהול הלקוחות שלו, מה יהיו מאפייני אותן חבילות אחסון ובאילו מחירים למכור חבילות אחסון אלו.

למעשה, מעניקה חברת ג'טסרבר ללקוחותיה הריסלרים, פלטפורמה עצמאית לניהול חברת אחסון אתרים משלהם. המטרה העיקרית של תכניות הריסלר שלנו, היא לאפשר לך למכור שירותי אחסון אתרים ללא צורך לרכוש את השירותים הללו בנפרד.

נדגיש, כי על אף שתכניות אחסון האתרים: עסקית ומתקדמת, מאפשרים אחסון בלתי מוגבל של דומיינים, קיימים הבדלים משמעותיים בין התנהלות כריסלר, לבין התנהלות כמחזיק אתרים במערכת הוסטינג שיתופי:

 מחזיק אתרים (הוסטינג שיתופי) ריסלר
מערכת ניהולCPANEL אחד לכל הדומיינים יחדיו. הוספת דומיין למערכת CPANEL מתבצעת באמצעות AddonDomain.WHM + CPANEL נפרד לכל דומיין. הוספת דומיין למערכת WHM מתבצעת על ידי פתיחת חשבון לקוח ושיוכו לחבילת אחסון שהוגדרה על ידי הריסלר.
משאביםללא הגבלת דומיניים, ללא הגבלת נפח אחסון לכל הדומיינים, ללא הגבלת תעבורה.נפח האחסון הכולל והתעבורה הכוללת מוגדרים מראש על פי תכנית הריסלר (קטנה, בינונית, גדולה). כל דומיין בחשבון כפוף להגדרות נפח ותעבורה של חבילת האחסון בה הוא הוגדר על ידי הריסלר.
צריכת משאביםצריכת משאבי האחסון השיתופי מחושבת ברמת כל האתרים המצויים בו. על אף שאנו לא מגבילים בנפח אחסון, כמות דומיניים ותעבורה, אנו מנטרים צריכת מעבד ברמת חשבון ה-CPANEL, בהתאם לתנאי השימוש.צריכת משאבי האחסון מחושבת ברמה פרטנית עבור כל דומיין בנפרד. דומיין החורג מנפח האחסון, או התעבורה שהוקצו לו בחבילת האחסון – ישודרג על ידי הריסלר לחבילת אחסון גדולה יותר, או יטופל מקומית והכל לפי שיקול דעת הריסלר.
ניהול לקוחותכל הדומיינים, קרי כל האתרים, כל בסיסי הנתונים, כל חשבונות המייל, כל חשבונות ה-FTP מנוהלים תחת חשבון CPANEL אחד.כל דומיין (כולל בסיס נתונים, חשבונות מייל, חשבונות FTP) מנוהל באופן עצמאי תחת חשבון CPANEL משל עצמו – מנותק מחשבונות CPANEL של לקוחות אחרים.
גישה לחשבוןכניסה לחשבון CPANEL מאפשרת גישה חופשית לכל האתרים הנמצאים בתכנית. לא ניתן לתת ללקוח גישה אינדיבידואלית לאתר שלו.כל לקוח יכול לקבל גישה לחשבון CPANEL של האתר שלו ולנהל באופן עצמאי ומנותק משאר האתרים בחשבון הריסלר, את קבצי האתר שלו, בסיסי הנתונים, חשבונות מייל וכדומה.
אבטחת מידעכל האתרים מוחזקים בחשבון CPANEL אחד, כך שפריצה לחשבון CPANEL תסכן את כל האתרים המצויים בו."לא שמים את כל הביצים בסל אחד…" פרצת אבטחה בחשבון CPANEL של אתר אחד לא תסכן את שאר האתרים בחשבון הריסלר.
גיבוי ושחזורהגיבוי מתבצע ברמה יומית, שבועית וחודשית לכל חשבון ה- CPANEL. במידה ויש צורך לשחזר אתר אחד מתוך כלל האתרים בחשבון השיתופי, השחזור יתבצע לכל האתרים ללא יוצא מן הכלל, בין אם בוצע בהם עדכון כלשהו ובין אם לאו.גיבוי מתבצע ברמה יומית, שבועית וחודשית, לכל חשבון CPANEL בנפרד. לפיכך, שחזור אתר יהיה נקודתי לאותו אתר ולא ייווצר מצב בו שחזור אתר אחד ישפיע על נתוני שאר האתרים.
מיתוגלא קיים.1.מיתוג באמצעות DNS ייחודי של הריסלר, על פי כתובת אתר האינטרנט שלו. 2.מיתוג גראפי באמצעות מנגנון עיצוב פרטי לחשבונות CPANEL.

* מיתוג גראפי של CPANEL על ידי ריסלר *

differences-1