בקרת משאבי חשבונות לקוחות

המשאבים העיקריים אותם יש לנטר, הינם השימוש האמיתי בנפח ובתעבורה. גם אם חשבון לקוח אינו מגיע לגבול הנפח והתעבורה של חבילת האחסון אליה הוא משוייך, נוכל תמיד לראות את השימוש האמיתי של חשבונות הלקוחות בנפח ובתעבורה.

accounts-12

על מנת לקבל נתון זה, במערכת WHM, יש להקיש ברובריקת Accounts Fuctions על האופציה Create a New Account.

בטבלה שנראה בצידו הימני של המסך, קיימת חלוקה בין Disk Space ו-  Bandwidth (חודשי) של תכנית הריסלר, לבין נתוני המערכת בחלק התחתון, אשר מבדילים בין חבילות האחסון השונות שהוקמו, על פי מספר חשבונות הלקוח האפשריים לפתיחה בכל חבילה.