עמוד זה באתר ג'טסרבר אחסון אתרים, מציג את תוצאות החיפוש של התגית ממשק ריסלרים WHM. ניתן למצוא כאן הסברים מערכת הניהול של הריסלרים והסברים בנושא ניהול לקוחות על ידי ריסלר.

בקרת משאבי חשבונות לקוחות

המשאבים העיקריים אותם יש לנטר, הינם השימוש האמיתי בנפח ובתעבורה. גם אם חשבון לקוח אינו מגיע לגבול הנפח והתעבורה של חבילת האחסון אליה הוא משוייך, נוכל תמיד לראות את השימוש האמיתי של חשבונות הלקוחות בנפח ובתעבורה. על מנת לקבל נתון זה, במערכת WHM, יש להקיש ברובריקת Accounts Fuctions על האופציה Create a New Account. בטבלה […]

חשבון לקוח – מחיקת חשבון

על מנת למחוק חשבון לקוח, יש לגשת במערכת WHM לרובריקת Accounts Fuctions ולבחור באופציה Terminate an Account: יוצג בפנינו מסך בו נבחר בעמודת Domains את הדומיין הרצוי למחיקה, כאשר מיד עם ההקשה על שם הדומיין יסומן בעמודת Users שם המשתמש שם הדומיין ובצידו הימני של המסך – פרטי חבילת האחסון של הדומיין, נפח האחסון האקטואלי […]

חשבון לקוח – השעיית חשבון

האפשרות של Suspend/Unsuspend an Account מיועדת למצב בו על חשבון לקוח להיכנס למצב של השהיית פעילות, או מצב בו חשבון לקוח שנמצא במצב השהיית פעילות – חוזר לפעילות. להבדיל ממצב של מחיקת חשבון לקוח, השהיית חשבון לקוח חוסמת בפני המשתמש את האפשרויות הבאות: כניסה לאתר כניסה לניהול תכני האתר כניסה ל-CPANEL כניסה ל-FTP שימוש בחשבונות […]

חשבון לקוח – שינוי חשבון קיים

האפשרות של Upgrade/Downgrade an Account מיועדת להעברת חשבון לקוח מחבילת אחסון אחת לחבילת אחסון אחרת. על מנת לבצע זאת, יש לגשת במערכת WHM לרובריקת Accounts Fuctions ולבחור באופציה Upgrade/Downgrade an Account: נקבל מסך בו יהיה עלינו לבחור את אחד הדומיינים לשדרוג או שנמוך: בחלקו השמאלי של המסך נקיש עם שם הדומיין המבוקש לשדרוג / שנמוך […]

חשבון לקוח – פתיחת חשבון חדש

במערכת WHM, יש להקיש ברובריקת Accounts Fuctions על האופציה Create a New Account: אופציה זו תציג את מסך יצירת חשבון לקוח חדש בחשבון הריסלר.בשלב הראשון נזין מידע אודות הדומיין אשר יאוחסן בתכנית הריסלר: שם הדומיין: ללא www וללא https://, אלא שם דומיין בלבד, למשל: yourdomain.co.ilשם משתמש: שם המשתמש אשר ישמש עבור כניסה ל-CPANEL של הדומיין […]

חשבון לקוח – הסבר כללי

לאחר הקמת חבילות האחסון, ניתן להגדיר במערכת WHM חשבונות לקוחות. חשבון לקוח הוא למעשה אחסון אתר של לקוח המאוחסן בתכנית הריסלר, קבצי האתר של הלקוח, בסיסי הנתונים, סאב דומיניים, חשבונות מייל והפניות מייל. כל חשבון לקוח בתכנית הריסלר חייב להיות משוייך לאחת מחבילות האחסון שהוקמו במערכת. שיוך חשבון לקוח לחבילת אחסון יכול להתרחש באחת משתי […]

חבילות אחסון אתרים – מחיקת חבילת אחסון

למחיקת חבילת אחסון, לגשת במערכת WHM תחת רובריקת Packages לאופציית Delete a Package: הקשה על Delete a Package תציג את רשימת חבילות האחסון שהוגדרו במערכת WHM. למחיקת חבילת אחסון, יש להקליק עליה על מנת לסמנה ולאחר מכן יש להקיש על מקש Delete: הקשה על מקש Delete תמחק את חבילת האחסון ותתקבל הודעה שהמחיקה בוצעה בהצלחה: […]

חבילות אחסון אתרים – שינוי חבילת אחסון

על מנת לעדכן מפרט לחבילת אחסון (לאחר שנוצרה), יש לגשת במערכת WHM תחת רובריקת Packages לאופציית Edit a Package: הקשה על Edit a Package תציג את רשימת חבילות האחסון שהוגדרו במערכת WHM. לעדכון מפרט חבילת אחסון, יש להקליק עליה על מנת לסמנה ולאחר מכן יש להקיש על מקש Edit: הקשה על מקש Edit תפתח את […]

חבילות אחסון אתרים – פתיחת חבילות אחסון

פתיחת חבילות אחסון הינה תנאי מקדים והכרחי לפני פתיחת חשבונות לקוחות. לפתיחת חבילות אחסון, יש לגשת במערכת WHM תחת רובריקת Packages לאופציית Add a Package: הקשה על Add a Package תפעיל מערכת ליצירת חבילת אחסון על פי מפרט מותאם אישית: שם החבילה: שם חבילת האחסון כפי שתהיה בשימוש בחשבון הריסלר. הקצאת נפח אחסון מקסימלי: נפח […]

חבילות אחסון אתרים – הסבר כללי

חבילות אחסון אתרים, הינן חבילות אותן מגדיר הריסלר עבור אתרי הלקוחות המאחסנים את אתריהם אצלו. הגדרת חבילות האחסון הכרחית ומהווה תנאי מוקדם להקמת חשבון אחסון אתרים בתכנית הריסלר. מפרט חבילות האחסון (נפח, תעבורה, בסיסי נתונים וכדומה) נתון לשיקול דעתו של הרילסר, בהתאם לנפח האחסון הכללי והתעבורה המוגדרים בתכנית הריסלר שרכש (קטן, בינוני, גדול). באופן כללי, אנו […]