שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

במדריך זה נסקור את מאפייני ההתמצאות והניהול של קונסולת השרת הוירטואלי. לאחר שנכנסתם לאזור הלקוח באתר ג'טסרבר והגעתם לניהול השרת (מדריך כניסה לפאנל ניהול השרת הוירטואלי), או לאחר שנכנסתם ישירות לפאנל ניהול השרת הוירטואלי, תוכלו לראות בטאב Dashboard את הנתונים העיקריים של השרת:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

  • ID – מספר הזיהוי של השרת.
  • NAME – שם השרת הוירטואלי.
  • RAM / MiB – הזיכרון המוקצה לשרת.
  • סטטוס השרת – יש להעביר את העכבר על צלמית הנורה על מנת לראות את הסטטוס.
  • גרף תנועה יוצאת מהשרת.
  • גרף תנועה נכנסת לשרת.

על מנת שנוכל לראות את השרת/ים הוירטואלי/ים שאנו מנהלים, נלחץ בעמודה השמאלית של קונסולת ניהול השרת על Virtual machines:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

נקיש על שורת השרת הוירטואלי על מנת שלחצני הפעולה שלו יהיו זמינים. נלחץ על Information בכדי להציג את נתוני השרת הוירטואלי:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

בטאב חדש הצמוד לטאב ניהול השרת, נקבל את הנתונים הבאים:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

בכדי שנוכל לראות את כתובת/ות ה- IP של השרת הוירטואלי, נחזור לטאב ניהול השרת ונקיש על IP addresses:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

נקבל בטאב חדש הצמוד לטאב ניהול השרת, את כתובת ה- IP או את רשימת כתובת ה- IP של השרת הוירטואלי:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

בכדי לראות את נתוני היסטוריה של השרת הוירטואלי, נחזור לטאב ניהול השרת ונקיש על History:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

נקבל בטאב חדש הצמוד לטאב ניהול השרת, רשימה של כל הפעולות אשר התבצעו בשרת הוירטואלי:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

בכדי שנוכל לפתוח את ה- SSH Client, נחזור לטאב ניהול השרת ונקיש על SSH:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

בטאב חדש הצמוד לטאב ניהול השרת, נקבל את קונסולת ה- SSH Client של השרת הוירטואלי:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

אם נרצה לנהל את מפתחות ה- SSH, ניגש לעמודה הימנית של קונסולת ניהול השרת הוירטואלי ונלחץ על SSH Keys:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

בטאב חדש שייפתח, נוכל להוסיף מפתח SSH באמצעות הקשה על Add.

בכדי לצפות בלוג פעולות שהתבצעו בשרת הוירטואלי, נלחץ בעמודה הימנית של קונסולת ניהול השרת הוירטואלי על Action log:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

ונקבל טאב חדש אשר יציג לנו את רשימת הפעולות שבוצעו בשרת.

באפשרותנו גם לצפות ברשימת הכניסות לשרת הוירטואלי על ידי הקשה בעמודה הימנית של קונסולת ניהול השרת על Access log:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

טאב חדש יציג רשימת תאריכים ושעות ואת כתובות ה- IP מהן בוצעו כניסות לשרת הוירטואלי.

בכדי שנוכל לצפות בדוחות שימוש במשאבי השרת הוירטואלי, נקיש בעמודה הימנית של קונסולת ניהול השרת על VM load:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

הצגה מורחבת של הנתונים הללו במדריך הצגת דוחות שימוש במשאבי השרת הוירטואלי.

שינויים בהגדרות המשתמש בשרת הוירטואלי יתבצעו לאחר הקשה בעמודה הימנית של קונסולת ניהול השרת על User settings, או על ידי הקשה על שם המשתמש בשרת הוירטואלי בצידו הימני העליון של המסך ולאחר מכן על Settings:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console

על מנת לצאת ממערכת ניהול השרת הוירטואלי, יש להקיש בצידו הימני העליון של המסך על שם המשתמש ולאחר מכן על Log out:

שרת וירטואלי - ניהול באמצעות ה- Console

שרת וירטואלי – ניהול באמצעות ה- Console